Thứ Tư, 24 tháng 8, 2011

THANH NIÊN ĐỘI QUÂN XUNG KÍCH TRÊN CÁC MẶT TRẬN


Thanh niên nước ta (từ 15 - 34 tuổi) là lực lượng xã hội hùng hậu với khoảng 30 triệu người, chiếm 38% dân số. Trong công cuộc đổi mới, thanh niên có bước trưởng thành to lớn, tiếp tục phát huy truyền thống của Đảng, của dân tộc, hăng hái học tập, lao động, xung kích đảm nhận những việc khó, lĩnh vực mới, góp phần xứng đáng vào những thắng lợi của sự phát triển kinh tế - xã hội. Đây là độ tuổi tràn đầy sức xuân, có nhiều ước mơ, hoài bão, giàu nghị lực; là độ tuổi sung mãn về sức lực và trí tuệ, đầy khát khao và năng động trong khám phá sáng tạo, nhạy cảm với cái mới, cái đẹp và cái tiến bộ; có chí tiến thủ, ham hiểu biết và tự thể nghiệm mình; không ngại khó khăn, gian khổ, hy sinh...do đó, đội quân này luôn xung kích đi đầu trên các mặt trận.
Thực tiễn cách mạng nước ta đã chứng minh tính xung kích của thanh niên là hoàn toàn đúng đắn. Trong suốt quá trình đấu tranh cách mạng đầy gian khổ, hy sinh để giành và giữ độc lập, tự do cho dân tộc, xây dựng xã hội mới, ở đâu, bất cứ lúc nào và trong bất cứ lĩnh vực nào, thanh niên ta luôn có mặt và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao ở những nơi đầu sóng ngọn gió, ở những nơi khó khăn, ác liệt nhất, ở những nơi không cho phép lấy lợi ích kinh tế vật chất để tính toán thiệt - hơn, được - mất. Họ không chỉ là chủ lực quân trên mặt trận đánh giặc, giữ nước mà họ còn là lực lượng xung kích trên các mặt trận kinh tế, văn hoá, khoa học công nghệ, bảo vệ an ninh và trật tự, an toàn xã hội...Trong mấy năm gần đây lực lượng thanh niên tình nguyện trong các ngành, lĩnh vực đã có nhiều hoạt động tích cực trên các mặt trận.
Trong khối trường học, Đoàn, Hội đã chủ động tổ chức có hiệu quả phong trào thi đua "Học tập tốt, rèn luyện tốt"; hỗ trợ đông đảo học sinh, sinh viên (HSSV) nghiên cứu khoa học, xây dựng các quỹ khuyến học, khuyến tài, tổ chức các cuộc thi Olympíc, các hội nghị khoa học; thành lập các câu lạc bộ học tập, thu hút đông đảo HSSV tham gia, góp phần xây dựng học đường văn minh, lành mạnh... và trong 5 năm qua (2002 - 2007) đã trao 1.618 giải thưởng, 196.221 suất học bổng với tổng trị giá gần 50 tỷ đồng; duy trì gần 70 nghìn Câu lạc bộ học thuật, thu hút trên 2,5 triệu học sinh, sinh viên tham gia...cùng với đó còn tích cực tham gia các hình thức học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, tay nghề, ngoại ngữ, tin học nhằm đáp ứng yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.
Đối với thanh niên trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn đã tổ chức nhiều hoạt động tích cực để phối hợp với chính quyền và các ngành chức năng đẩy mạnh các hoạt động dạy nghề tại chỗ cho thanh niên thông qua việc khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống, tổ chức dạy nghề gắn với các hoạt động chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, xây dựng nhiều mô hình mới, phát huy vai trò xung kích của thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giải quyết việc làm cho thanh niên, như các mô hình: Tổ chức hợp tác thanh niên, hợp tác xã thanh niên, làng thanh niên lập nghiệp, trang trại trẻ, làng nghề thanh niên, làng ngư nghiệp thanh niên, khu kinh tế thanh niên, khu kinh tế quốc phòng, làng thanh niên biên giới...
          Trong 5 năm qua các cấp bộ Đoàn đã tổ chức hàng chục nghìn lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, điểm trình diễn kỹ thuật cho gần 2,2 triệu lượt cán bộ, ĐVTN; duy trì và phát triển hàng chục nghìn câu lạc bộ khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư; xây dựng và phát triển hơn 60 Hợp tác xã thanh niên, 20.000 tổ hợp tác xã, chi hội ngành nghề thanh niên, với 9.634 trang trại trẻ, 223 làng nghề thanh niên, thu hút hàng triệu lượt ĐVTN tham gia...giúp cho thanh niên vay với số vốn 1.500 tỷ đồng để phát triển sản xuất, xoá đói, giảm nghèo, lập thân, lập nghiệp.
          Đối với thanh niên công nhân, viêc chức, nổi bật là việc triển khai có hiệu quả phong trào "Sáng tạo trẻ"; phong trào "Thanh niên công chức, viên chức đi đầu trong cải cách hành chính, xây dựng công sở văn minh sạch đẹp"; xung kích thực hiện cải cách hành chính, đổi mới phong cách làm việc, tham gia nghiên cứu khoa học và hoạch định, đề xuất cơ chế chính sách mới. Trong 5 năm qua toàn Đoàn đã tổ chức hàng nghìn hội thi tay nghề, đảm nhận và thực hiện 10.268 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, làm lợi hàng chục tỷ đồng, thực hiện 31.035 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá 213 tỷ đồng...qua đó đội ngũ này đã từng bước khẳng định được mình, đặc biệt là việc xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ trong việc làm chủ khoa học công nghệ mới, đi đầu trong việc đổi mới quy trình, kỹ thuật sản xuất, kinh doanh, đổi mới phương pháp làm việc khoa học, hiệu quả. Lực lượng doanh nhân trẻ có sự phát triển vượt bậc (chiếm 25% doanh nghiệp quốc doanh và 70% doanh nghiệp ngoài quốc doanh), đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, khẳng định năng lực và vai trò của thanh niên Việt Nam trong tham gia quản lý, điều hành kinh tế đất nước...
          Đoàn viên thanh niên đô thị đã khẳng định vai trò tích cực trong việc duy trì và phát triển các đội hình thanh niên tình nguyện, thanh niên xung kích tham gia giữ gìn an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, bảo vệ môi trường, thực hiện có hiệu quả cuộc vận động "Xây dựng ngõ phố Văn minh - An toàn - Sạch đẹp", xây dựng "đoạn đường, tuyến phố thanh niên tự quản", "Ngõ phố văn minh"...đề xuất các sáng kiến trong tổ chức, quản lý và xây dựng đô thị; phát triển các nghề truyền thống, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho ĐVTN.
          Đối với việc hướng nghiệp, dạy nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên được các cấp bộ Đoàn quan tâm chỉ đạo. Các trung tâm dạy nghề và dịch vụ việc làm do Đoàn thanh niên quản lý hàng năm được đầu tư nâng cấp, bổ sung trang thiết bị, tổ chức các hình thức đào tạo, tư vấn việc làm cho thanh niên, gắn các hoạt động dạy nghề với việc chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ mới; dạy nghề với giải quyết việc làm tại chỗ và tham gia xuất khẩu lao động; quan tâm đào tạo nghề miễn phí và giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ, các đối tượng chính sách, thanh niên nông thôn, miền núi. Trong 5 năm toàn Đoàn đã dạy nghề cho 810.948 ĐVTN; tư vấn và giới thiệu việc làm cho 1.927.069 thanh niên; giải quyết việc làm cho 801.505 thanh niên...
          Phong trào "Thanh niên tình nguyện" tiếp tục phát triển mạnh mẽ thu hút đông đảo thanh niên tham gia giải quyết những khó khăn, bức xúc của cộng đồng. Đặc biệt, là thanh niên tham gia phòng chống thiên tai, lũ lụt, hỗ trợ vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Các hoạt động tình nguyện trở lên đa dạng hơn, địa bàn hoạt động rộng rãi hơn nội dung thiết thực hơn. Các hoạt động tình nguyện tại chỗ, các đội hình chuyên được coi trọng, thu hút đông đảo thanh niên, học sinh, sinh viên và các lực lượng xã hội tham gia...đã đạt hiệu quả cao và tạo ra môi trường thuận lợi để giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng và phát huy thanh niên, xây dựng và củng cố tổ chức Đoàn, Hội, mở rộng mặt trận tập hợp, đoàn kết thanh niên...
          Trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, các cấp bộ đoàn đã tổ chức nhiều hoạt động giáo dục nâng cao ý thức quốc phòng toàn dân, các hoạt động kết nghĩa, cuộc vận động nghĩa tình biên giới hải đảo, các hoạt động quân sự tại địa phương...trong thanh niên lực lực lượng vũ trang, tiếp tục được duy trì, phát triển với nhiều mô hình mới; Thanh niên Quân đội tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Giành 3 đỉnh cao quyết thắng" cuộc vận động "Thanh niên quân đội mẫu mực xây dựng chính quy". Phong trào "Hai thi đua, hai tình nguyện thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy", "Xung kích, sáng tạo, tình nguyện, lập công vì an ninh Tổ quốc" trong thanh niên Công an tiếp tục phát triển với nhiều cách làm sáng tạo, phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ trong giữ gìn trật tự an toàn xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh quốc gia.
          Các hoạt động tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống các hiện tượng tiêu cực và tệ nạn xã hội, đặc biệt là tệ nạn ma tuý được đẩy mạnh, kết hợp giữa tuyên truyền, vận động với việc tổ chức các hoạt động, xây dựng các mô hình can thiệp tại cộng đồng tạo nên những tác động tích cực đến các đối tượng thanh niên, nhất là thanh niên chậm tiến, góp phần làm giảm tình hình tội phạm và tệ nạn xã hội...cùng với đó là Cuộc vận động "Nghĩa tình biên giới, hải đảo", phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn" tiếp tục được đẩy mạnh đạt kết quả thiết thực được dư luận xã hội đồng tình đánh giá cao, với việc xây 10.395 nhà tình nghĩa, quyên góp tổ chức các hoạt động nhân đạo, từ thiện gần 40 tỷ đồng. Nhiều địa phương còn huy động thanh niên và các lực lượng xã hội xây dựng nhà tình nghĩa tặng các gia đình chính sách, cựu TNXP có hoàn cảnh khó khăn, phát triển mô hình "Thanh thiếu nhi chăm sóc, bảo vệ và làm đẹp nghĩa trang liệt sỹ", kết hợp tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.  
          Thanh niên còn chủ động, tích cực, sáng tạo trong các cuộc thi, phong trào và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận: Cuộc thi tìm hiểu "Âm vang Điện Biên" có 8 triệu lượt người tham gia; "Tuổi trẻ Việt Nam 70 năm cống hiến và trưởng thành": có 2,5 triệu; "Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, đất nước phồn vinh tiến vào thế kỷ XXI": có 12 triệu; "75 năm lịch sử vẻ vang của Đảng""60 năm nước CHXHCN Việt Nam": có 28 triệu; "Sáng mãi phẩm chất bộ đội Cụ Hồ": có 8,5 triệu; "75 năm quan vinh của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh": 10 triệu. Trong đó thanh niên chiếm khoảng 70% trong tổng số người tham gia dự thi, qua đó thể hiện tình yêu, niềm say mê, tìm hiểu về Đảng, Đoàn, dân tộc từ đó phấn đấu vươn lên vững tin vào sự nghiệp đổi mới và phát biểu đóng góp ý kiến của mình vào việc xây dựng đất nước.
          Trong 5 năm (2001 - 2005) có 100.000 lượt bác sỹ trẻ tình nguyện đi khám, phát thuốc và chữa bệnh cho 6 triệu lượt người. Từ năm 2003 - 2004 có 11 triệu lượt thanh niên tham gia phong trào thanh niên tình nguyện xuống 12.500 xã, phường, thị trấn tham gia hoạt động cộng đồng như: làm vệ sinh môi trường, cùng gây dựng phong trào đoàn, đội, hội ở cơ sở...lực lượng thanh niên tình nguyện đã mở 15.143 lớp tấp huấn khuyến nông, khuyến lâm, khuyến ngư, chuyển giao tiến bộ kỹ thuật cho 2,2 triệu lượt người, sửa chữa 23.021 ngôi nhà tình nghĩa, tu sửa 51.079km đường giao thông, làm gần 6.000 cây cầu, đào 4.000 giếng nước sạch, tham gia xoá mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học cho 840.712 người. Trong 4 năm (2001 - 2004) tuổi trẻ cả nước đã quyên góp được 31.003,4 triệu đồng ủng hộ thanh niên tham gia nhập ngũ, 29.529,7 triệu đồng ủng hộ các chiến sỹ ở biên giới và hải đảo; có 34.741 đơn vị các lực lượng vũ trang kết nghĩa với các cơ sở đoàn ở địa phương; thu hút được 1.550.202 lượt thanh niên tham gia vào các đội thanh niên xung kích giữ gìn trật tự giao thông, an ninh xã hội; xây dựng và tặng các gia đình chính sách 8.796 ngôi nhà với 59.896 triệu đồng; vận động được 88.285,5 triệu đồng phục vụ hoạt động từ thiện...
          Trong Chiến dịch Thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện - Hè 2007, sau 3 tháng triển khai thực hiện, chiến dịch đã thu hút được gần 9 triệu lượt thanh niên, học sinh, sinh viên tình nguyện tham gia (tăng gấp đôi năm 2006), giúp đỡ 66.369 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền gần 80 tỷ đồng; huy động thanh niên, nhân dân địa phương tham gia đảm nhận và thực hiện 26.253 công trình, phần việc thanh niên với trị giá hơn 50 tỷ đồng; chăm sóc 2.420 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; xây dựng mới và sửa chữa gần 3.000 nhà tình nghĩa, nhà dột nát trị giá hơn 12 tỷ đồng; tặng quà 64.835 gia đình chính sách trị giá hơn 5 tỷ đồng; tổ chức nhiều đợt khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho các đối tượng, gia đình chính sách... Thông qua những chương trình "Ngày thứ 7 tình nguyện", "Ngày Chủ nhật xanh" đã có 2.259 đội TNTN bảo vệ môi trường với 94.367 TNTN tham gia; Chiến dịch có hơn 30.000 TNTN đăng ký tham gia hiến máu; thành lập 2.378 đội TNTN tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông với 30.160 đội viên, tổ chức hơn 7.000 buổi tuyên truyền về trật tự ATGT...các hoạt động đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng xã hội và nhân dân như: tiếp sức mùa thi, các đội y, bác sĩ trẻ tình nguyện khám chữa bệnh và phát thuốc miễn phí. Ngoài ra, TNTN còn tham gia giúp đỡ nhân dân các nước Lào, Cam-pu-chia như: khám bệnh, xây nhà tình nghĩa, học tiếng Việt, tập huấn khuyến nông, khuyến ngư và chuyển giao giống cây trồng...góp phần thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa các nước láng giềng anh em.
          Như vậy, mọi hoạt động của Đoàn dưới sự lãnh đạo của Đảng đã thường xuyên làm tốt công tác giáo dục, bồi dưỡng và chăm lo cho thanh niên, biết khơi dậy và phát huy tính tích cực chính trị - xã hội, tinh thần xung phong, tình nguyện của thanh niên trong thời gian qua, thanh niên đã đóng góp rất lớn vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đã khẳng định hơn nữa vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, xứng đáng là "người chủ tương lai của nước nhà".

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét