Thứ Tư, 24 tháng 8, 2011

THANH NIÊN VIỆT NAM VỮNG BƯỚC ĐI THEO CON ĐƯỜNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA


Mùa xuân năm 1931, từ ngày 20 đến ngày 26/3, tại Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 2, Trung ương Đảng đã giành một phần quan trọng trong chương trình làm việc để bàn về công tác thanh niên và đi đến những quyết định có ý nghĩa đặc biệt, như các cấp ủy Đảng từ trung ương đến địa phương phải cử ngay các ủy viên của Đảng phụ trách công tác Đoàn. Trước sự phát triển lớn mạnh của Đoàn trên cả 3 miền Bắc, Trung, Nam, ở nước ta xuất hiện nhiều tổ chức Đoàn cơ sở với khoảng 1.500 đoàn viên và một số địa phương đã hình thành tổ chức Đoàn từ xã, huyện đến cơ sở. Sự phát triển lớn mạnh của Đoàn đã đáp ứng kịp thời những đòi hỏi cấp bách của phong trào thanh niên nước ta. Đó là sự vận động khách quan phù hợp với cách mạng nước ta; đồng thời, phản ánh công lao trời biển của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh vô cùng kính yêu - Người đã sáng lập và rèn luyện tổ chức Đoàn. Được Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng và Bác Hồ cho phép, theo đề nghị của Trung ương Đoàn thanh niên Lao động Việt Nam, Đại hội toàn quốc lần thứ 3 họp từ ngày 22 - 25/3/1961 đã quyết định lấy ngày 26/3/1931 (một ngày trong thời gian cuối của Hội nghị Trung ương Đảng lần thứ 2, dành để bàn bạc và quyết định những vấn đề rất quan trọng đối với công tác thanh niên) làm ngày thành lập Đoàn hàng năm. Ngày 26/3 trở thành ngày vẻ vang của tuổi trẻ Việt Nam, của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh quang vinh.
Nhìn lại chặng đường trong suốt 77 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đoàn và các thế hệ trẻ của nước ta đã cùng với toàn dân ta lập biết bao chiến công và thành tích, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, chiến đấu, lao động quên mình, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc để viết nên trang sử oanh liệt, hào hùng, xây dựng nên truyền thống vẻ vang của mình đó là: Truyền thống yêu nước nồng nàn, gắn bó thiết tha, trung thành tuyệt đối với Đảng, với nhân dân, với chế độ XHCN; Truyền thống quý báu này đã tạo nên động lực vô giá xuyên suốt các thời kỳ lịch sử được thể hiện trong hành động cách mạng, nhất là ở những bước ngoặt của lịch sử; Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, điều kiện nào, tuyệt đại bộ phận thanh niên ta luôn siết chặt hàng ngũ xung quanh Đảng lãnh đạo, chấp hành nghiêm chỉnh các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; Truyền thống của đội quân xung kích cách mạng, dám đón lấy những nhiệm vụ nặng nề, dám đi đến những nơi khó khăn, gian khổ, dám suy nghĩ sáng tạo… để hoàn thành nhiệm vụ được giao; Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó thanh niên đi đầu”, thế hệ trẻ nước ta luôn nêu cao tinh thần hăng hái sẵn sàng xung phong đến những nơi Tổ quốc cần, dù đó là biên cương hay hải đảo, dù công việc đó là mới mẻ hay khó khăn; Truyền thống gắn bó đoàn kết trong lớp người cùng lứa tuổi, trong các tổ chức Đoàn và Hội; đoàn kết gắn bó với nhân dân; thương yêu giúp đỡ lẫn nhau trong hoạn nạn, đặc biệt là vào những thời điểm phải đối mặt với kẻ thù hay thiên tai; Đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc tế luôn hòa quyện với nhau, thông cảm và đồng tâm hợp lực vì những mục tiêu cao cả của dân tộc và thời đại; Truyền thống hiếu học, ham hiểu biết để tự mình nâng cao trình độ chính trị, văn hóa, khoa học kỹ thuật, quản lý và quân sự… say mê sáng tạo trong hoạt động thực tiễn, để cống hiến cho sự nghiệp của dân tộc và của Đảng. Học ở nhà trường, học trong cuộc sống, học để làm người có ích cho xã hội luôn được các thế hệ thanh niên ta phấn đấu, thực hiện ngày càng tốt hơn.
Phát huy những truyền thống quý báu nêu trên, các thế hệ đoàn viên, hội viên, thanh niên, đội viên thiếu niên và nhi đồng ở nước ta đã tiếp bước theo nhau góp phần đưa sự nghiệp cách mạng của nước ta ngày càng phát triển mạnh mẽ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách đạt nhiều thắng lợi hết sức to lớn, những kỳ tích vẻ vang trong thế kỷ XX làm cho Tổ quốc XHCN của chúng ta có vị thế xứng đáng trong cộng đồng quốc tế, vững bước tiến vào thế kỷ XXI. Thực tế lịch sử cho thấy, đoàn viên và thanh niên nước ta từ thế hệ này đến thế hệ khác luôn luôn phát huy vai trò là đội quân xung kích, luôn luôn vươn lên hàng đầu trong sự nghiệp chiến đấu giành độc lập cho dân tộc, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời đã xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh, xứng đáng là cánh tay đắc lực và lực lượng hậu bị hung hậu của Đảng.
Đặc biệt, hơn 20 năm qua, trong sự nghiệp đổi mới, đoàn viên và thanh niên nước ta luôn phát huy truyền thống “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” và đã có nhiều đóng góp tích cực vào những thành tựu to lớn về mọi mặt của đất nước, xứng đáng là đội quân xung kích của cách mạng trong thời kỳ mới. Các phong trào “thanh niên lập nghiệp”, “thanh niên tình nguyện”, “tuổi trẻ giữ nước”…đã thu hút hành triệu đoàn viên và thanh niên hăng hái tham gia. Nhiều cuộc vận động do Đoàn đề xướng đã đạt kết quả tốt như: Cuộc vận động đền ơn đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn, xoá mù chữ, tình nguyện đến các vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, giúp đồng bào phòng chống thiên tai, lũ lụt, giải quyết hậu quả do lũ lụt gây ra…nhiều gương điển hình tiên tiến đã và đang xuất hiện trong hoạt động thực tiễn phong phú và sôi nổi đó.
Hiện nay, nước ta đang tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp CNH, HĐH nhằm xây dựng nước ta thành một nước XHCN có cơ sở vật chất, kỹ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, đời sống vật chất và văn hoá cao, quốc phòng, an ninh vững chắc. Chính vì thế, CNH, HĐH là quy luật tất yếu của tiến trình lịch sử, phù hợp với nguyện vọng tha thiết của đồng bào ta và ước mơ, hoài bão của tuổi trẻ.
Tuy nhiên, đó cũng là sự nghiệp mới mẻ; bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, có rất nhiều khó khăn, thách thức. Thực tế cho thấy, nước ta trong những năm qua đã ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội, có sự thay đổi cơ bản và toàn diện. Kinh tế tăng trưởng khá nhanh; sự nghiệp CNH, HĐH, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đang được đẩy mạnh. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt. Hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường. Chính trị - xã hội ổn định. Quốc phòng và an ninh được giữ vững. Vị thế nước ta trên trường quốc tế không ngừng nâng cao. Sức mạnh tổng hợp của quốc gia đã tăng lên rất nhiều, tạo ra thế và lực mới cho đất nước tiếp tục đi lên với triển vọng tốt đẹp. Nhận thức về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ngày càng sáng tỏ hơn; hệ thống quan điểm lý luận về công cuộc đổi mới, về xã hội xã hội chủ nghĩa và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam đã hình thành trên những nét cơ bản…mặc dù vậy nước ta vẫn đang còn có khoảng cách khá xa so với các nước phát triển trong khu vực và trên thế giới. Chính vì thế để rút ngắn khoảng cách này, tuổi trẻ cả nước phải cùng toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phấn đấu vươn lên với những nỗ lực phi thường nhằm biến nước ta thành một nước công nghiệp hiện đại. Hơn ai hết, thanh niên phải nhận thức sâu sắc rằng chiến thắng nghèo nàn, lạc hậu, tiến lên nắm vững và làm chủ khoa học, công nghệ tiên tiến là công việc hết sức gian khổ, khó khăn, đòi hỏi thanh niên phải quyết tâm rèn luyện ý chí, nâng cao năng lực để làm bằng được. Nhiệm vụ xây dựng CNXH luôn gắn liền với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, giữ vững độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, chăm lo phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, xây dựng nền khoa học – công nghệ tiên tiến, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Thành công của sự nghiệp đó tuỳ thuộc vào nội lực của chúng ta, trong điều kiện đó quyết định là nhân tố con người.
Lịch sử đã chứng minh, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn đặt niềm tin yêu vào thế hệ trẻ. Qua các thời kỳ cách mạng, các thế hệ thanh niên nước ta bao giờ cũng nhận thức và hành động xứng đáng với niềm tin yêu ấy, luôn thể hiện bản lĩnh và nhân cách là con em của một dân tộc anh hùng, nỗ lực phấn đấu làm theo lời dạy của Bác Hồ kính yêu: “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên”. Ngày nay, Đảng ta tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của thanh niên trong sự nghiệp đổi mới đất nước và vị thế của Việt Nam trong thế kỷ XXI: “Sự nghiệp đổi mới có thành công hay không, đất nước bước vào thế kỷ 21 có vị trí xứng đáng trong cộng đồng thế giới hay không, cách mạng Việt Nam có vững bước theo con đường XHCN hay không phần lớn tùy thuộc vào lực lượng thanh niên, vào việc bồi dưỡng, rèn luyện thế hệ thanh niên; công tác thanh niên là vấn đề sống còn của dân tộc ta, là một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng".
CNH, HĐH là cơ hội thuận lợi để thanh niên học tập, rèn luyện, cống hiến, trưởng thành và chính thanh niên là chủ thể tích cực của quá trình đó. Cùng với đó Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh cần nhận thức đầy đủ và sâu sắc mối quan hệ hữu cơ này để đẩy mạnh mọi hoạt động, lôi cuốn thanh niên hăng hái tham gia sự nghiệp CNH, HĐH trên mọi lĩnh vực, đào tạo nguồn nhân lực trẻ vừa có trí tuệ và tài năng cho xã hội và nguồn sinh lực dự bị hùng hậu cho Đảng. Điều đó đặt ra yêu cầu cần phải tích cực giáo dục, bồi dưỡng cho đoàn viên, thanh niên lòng yêu nước, lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, truyền thống anh hùng, ý chí tự lực, tự cường, đạo lý tốt đẹp của dân tộc, ý thức trách nhiệm đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc để kế thừa tổ tiên, cha anh trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước.
 Bài học lịch sử cho thấy khi thế hệ trẻ đặt niềm tin vào một lý tưởng cao đẹp thì họ sẽ phấn đấu hết mình, với một sức mạnh to lớn để biến lý tưởng đó thanh hiện thực. Chính vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội mà dưới ngọn cờ lãnh đạo của đảng, suốt mấy chục năm qua, các thế hệ thanh niên nước ta đã nêu cao khí phách anh hùng trong chiến đấu cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, lập nhiều chiến công lớn, viết tiếp những trang sử oai hùng của dân tộc. Với tinh thần đó, Đoàn phải tiếp tục chú trọng cổ vũ đoàn viên, thanh niên nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão, nêu cao chí lớn, ra sức học tập, nâng cao trình độ, rèn luyện tay nghề, làm chủ khoa học và công nghệ, quyết tâm chiến thắng nghèo nàn lạc hậu, vươn lên ngang tầm thời đại, sánh vai cùng thanh niên thế giới.  

Đi đôi với giáo dục lý tưởng cách mạng, Đoàn cần tạo điều kiện cho thanh niên rèn luyện nhân cách đạo đức và lối sống lành mạnh, ý thức tôn trọng pháp luật, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, chống lại mọi biểu hiện vi phạm vào các tệ nạn xã hội…cùng với đó phải ra sức xây dựng, củng cố Đoàn vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức ngang tầm nhiệm vụ cũng như sự tin tưởng của Đảng, Nhà nước và nhân dân, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn ở các cấp mà trước hết là nâng cao trình độ lý luận về chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, trình độ nhận thức về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; kỹ năng nghiệp vụ công tác đoàn và phong trào thanh niên, phẩm chất và đạo đức cách mạng. Ngoài ra, mỗi đoàn viên thanh niên cũng cần phải nhận thức được trách nhiệm của mình, cố gắng phấn đấu để trở thành nguồn bổ sung thường xuyên cho đội ngũ của Đảng…

Nhìn lại những chặng đường lịch sử đầy gian nan thử thách và cũng đầy kỳ tích anh hùng, các thế hệ trẻ của nước ta nối tiếp nhau cùng với đồng bào trong cả nước đã anh dũng chiến đấu, người trước ngã, người sau tiến lên, vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Trải hơn nửa thế kỷ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân ta đã giành lại non song gấm vóc, độc lập chủ quyền cho đất nước, mở ra kỷ nguyên mới và đặt ra cho thế hệ thanh niên ngày nay một sứ mệnh lịch sử vô cùng vẻ vang và trọng đại.

Đứng trước tình hình và nhiệm vụ mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thực hiện thành công sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, đưa đất nước vững bước trên con đường hội nhập và giữ vững định hướng xã hội chủ nghĩa…chính điều đó đòi hỏi thanh niên ta phải nhận rõ trách nhiệm nặng nề của mình đem hết tinh thần và nghị lực, trí tuệ và tài năng ra sức phấn đấu thực hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng của Đảng…thanh niên ta hãy xứng đáng với lời dạy của Bác Hồ: “Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy, nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm người chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải ra làm việc để chuẩn bị cho cái tương lai đó”.

Đảng ta tin rằng Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và thế hệ thanh niên nước ta ngày nay sẽ hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử vẻ vang của Đảng và nhân dân giao cho trong giai đoạn cách mạng mới. Chính vì thế, hơn lúc nào hết trong những ngày tháng lịch sử vẻ vang này, đoàn viên và thanh niên ta hãy hăng hái tiến lên góp phần xứng đáng vào sự nghiệp vĩ đại của Đảng ta, xây dựng thành công Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thân yêu của chúng ta.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét